• Търсите работа?

  Търсите работа?

  Възползвайте се
  от нашите специални продлежения.

  Виж още ..

 • СТРОИТЕЛСТВО

  СТРОИТЕЛСТВО

  Разгледайте свободни
  работни места за тази позиция.

  Виж още ..

 • ХОТЕЛИЕРСТВО

  ХОТЕЛИЕРСТВО

  Разгледайте свободни
  работни места за тази позиция.

  Виж още ..

 • РЕСТОРАНТЬОРСТВО

  РЕСТОРАНТЬОРСТВО

  Разгледайте свободни
  работни места за тази позиция.

  Виж още ..

На тази страница можете да се запознаете с условията за ползване на сайта на АРТИФИС ЕООД http://www.artificeinterim.com// (“Сайта”, „Нашия сайт“), независимо от това дали го посещавате като гост или като регистриран потребител. Моля, прочетете условията за ползване внимателно, преди да започнете да използвате сайта. Чрез използването му Вие удостоверявате, че приемате условията за ползване и  сте съгласни да се придържате към тях. Ако не сте съгласни  с тези условия за ползване, моля да се въздържате от използването на сайта.

1.Сайтът и услугите на него се предоставят от АРТИФИС ЕООД , БУЛСТАТ  205005971, със седалище и адрес на управление гр. СОФИЯ, бул. Патриарх Евтимий №60, ет.1,ап.6. Сайтът, услугите, предлагани на него, и настоящите правила подлежат на промяна от страна на АРТИФИС ЕООД, във всеки един момент. Промени в общите условия влизат в сила от датата на публикуването им или друга изрично посочена дата.

2.Когато за ползването на отделни услуги и съдържание са приложими допълнителни условия, същите ще бъдат изрично посочени.

3.АРТИФИС ЕООД се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява номера, създадените потребителски имена, пароли, автобиографии или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

4.АРТИФИС ЕООД не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, регистриран Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на услугите, предоставяни в Сайта на АРТИФИС ЕООД.

5.Лични данни:

АРТИФИС ЕООД ползва предоставените лични данни във връзка с ползване на Сайта при най-голяма конфиденциалност, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

АРТИФИС ЕООД може да ползва cookies за автоматична идентификация на Потребителите.

Личната информация се използва само от АРТИФИС ЕООД, за нуждите на предоставяне на персонализирани услуги и за осъществяване на контакт със своите клиенти.

6.За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

7.При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

КАКВО ОЗНАЧАВА „INTERIM“?

INTERIM означава осигуряване на временни служители според приетите закони и наредби.

ПРАВНА РАМКА

INTERIM e легализирана компания, оторизирана да извършва дейност в сферата на временната трудова заетост.

Контакт

 • гр.София,ул.Оборище 1, вх.А,ет.3,ап.20
 • Тел.:0035928665727; 00359877678027; 0033650729566;
 • artificesarl@gmail.com

ЧЛЕН НА ФБТИК

 

Член на Конфиндустрия Италия